AMASYA ÜNİVERSİTESİ YABANCI ÖĞRENCİ KAYIT İŞLEMLERİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

REQUIRED DOCUMENTS FOR AMASYA UNIVERSİTY FOREIGN STUDENT REGISTRATİON PROCEDURES

 

1. Lise diplomasının aslı, lise diplomasının Türkçe tercüme aslı (T.C. Noter veya Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı), Türk liselerinden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren ve T.C. Milli Eğitim Bakanlığından ya da ülkelerindeki T.C. Büyükelçiliğinden alınabilecek “Denklik Belgesi” / The original high school diploma, the Turkish translation of the high school diploma (approved by the T.R. Notary Public or Turkish Foreign Representatives), showing that it is equivalent to the diplomas obtained from Turkish high schools, and the T.R. Ministry of National Education or T.C. "Equivalency Certificate" that can be obtained from the Embassy

2. Not belgesinin aslı ve Türkçeye çevrilmiş onaylı örneği (T.C. Noter veya Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı) / The original and certified copy of the transcript translated into Turkish (approved by the Turkish Republic Notary Public or Turkish Foreign Representatives)

3. Sınav sonuç belgesinin aslı/ The original of the exam result document

4. Resmi kimlik veya pasaportun onaylı örneği (T.C. Noter veya Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı) / Certified copy of official ID or passport (approved by Turkish Notary Public or Turkish Foreign Representatives)

5. Türkçe Dil Yeterlilik belgesinin aslı (Var ise) / Turkish Language Proficiency Certificate (If there is )

6. 4 adet vesikalık fotoğraf / 4 Units passport photo

7. Kayıtlandıktan Sonra Harç Yatırıldığına Dair Makbuz/ Receipt of Fee Payment After Registration