Üniversitemizin genel vizyonu olan evrensel düzeyde örgün ve çok ortamlı eğitim, öğretim ve araştırmalarla; bilgi üretmek, bilgiyi paylaşmak ve kullanmak suretiyle; çevre, ülke ve dünya insanının yaşam refahını ve yaşam kalitesini yükseltmeye yönelik çalışmalara katkıda bulunan, ülkemizin önde gelen üniversitelerinden biri olma hedefine uluslararasılaşma yoluyla katkıda bulunmak üzere; uluslararasılaşma stratejilerini uygulayan, uluslararasılaşma alanında değişen koşullara hızla uyum sağlayan, Üniversitemizin uluslararasılaşmasında en etkin aktör rolünü üstlenen bir birim olmaktır.