Amasya Üniversitesi, bilimsel katkısı ve nitelikli eğitimi ile uluslararası alanda tanınan bir üniversite olmayı hedeflemektedir. Bu amaç doğrultusunda oluşturulan Uluslararası İlişkiler Birimi, Uluslararası öğrenci ve akademik personel hareketliliğini daha iyi organize etmek ve desteklemek için  kurulmuştur. Uluslararası İlişkiler Birimi çatısı altında Erasmus+ Kurum Koordinatörlüğü , Mevlana Değişim Programı, Farabi Değişim Programı ve YÖS Koordinatörlükleri bulunmaktadır.

Amasya Üniversitesinin  kuruluş tarihi olan 2006 yılından itibaren Erasmus hareketlilik faaliyetleri gerçekleştirilmektedir. Her geçen yıl hareketlilik sayılarını ve niteliğini artırmayı hedefleyen kurumumuz, uluslararasılaşma hedefine yönelik güçlü adımlar atmaktadır. Kurumsal faaliyetlerimiz şeffaf ve adil çalışma sistemi ile yürütülmekte olup bütçe yönetimimiz çeşitli denetimlerde incelenmiş ve takdire layık görünmüştür.

İlerleyen yıllarda Farabi Değişim programı yurtiçi üniversiteler ile öğrenci değişim hareketliliği yaşanmıştır.  Mevlâna Değişim Programı’nın başlamasıyla Birim bünyesinde yürütülen değişim programlarına bir yenisi daha eklenmiştir. Hâlihazırda birçok ülkede farklı üniversitelerle güçlü iş birliği bağları kurulmakta ve değişim faaliyetleri gerçekleştirilmektedir.

Değişim programlarının yanı sıra, dünyanın seçkin üniversiteleriyle imzalanan protokollerle de öğrenci ve öğretim elemanı değişimi, uluslararası derslerin açılması gibi çeşitli işbirliği faaliyetleri gerçekleştirilmektedir.

Birim çatısı altında faaliyet gösteren YÖS Koordinatörlüğü ise Üniversitemizde öğrenimini sürdüren yabancı uyruklu öğrencilerin oryantasyonu, sosyal ve kültürel alandaki ihtiyaçlarının karşılanması ve bu alanda yaşadıkları sorunlarının giderilmesine yardımcı olmak ve kurumuza daha fazla sayıda uluslararası öğrencinin gelmesini sağlamaya yönelik çalışmalar yapmayı hedeflemektedir.